વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : ચાંદીના ભાવ હાજર બજારમાં તૂટ્યા.

0
12

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : ચાંદીના ભાવ હાજર બજારમાં રૂ.1,800 તૂટ્યા, જ્યારે વાયદા બજારમાં રૂ.705 વધ્યા.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here