વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાનો વાયદો રૂ.776 અને ચાંદીનો રૂ.529 ઊછળ્યો, કપાસ, રૂ માં નરમાઈ

0
0

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાનો વાયદો રૂ.776 અને ચાંદીનો રૂ.529 ઊછળ્યો, કપાસ, રૂ માં નરમાઈ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here