વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : એમસીએક્સ બુલડેક્સ ઘટ્યો : મેટલડેક્સ વધ્યો.

0
23

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : એમસીએક્સ બુલડેક્સ 17 પોઈન્ટ ઘટ્યો, મેટલડેક્સ 37 પોઈન્ટ વધ્યો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here