વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોના અને ચાંદીમાં સાપ્તાહિક ધોરણે ઉછાળો.

0
4

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.1,073 અને ચાંદીમાં રૂ.3,554નો સાપ્તાહિક ધોરણે ઉછાળો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here