વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : ચાંદીનો ભાવ હાજર બજાર અને વાયદા બજારમાં વધ્યો

0
11

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : ચાંદીનો ભાવ હાજર બજારમાં રૂ.1,500 અને વાયદા બજારમાં રૂ.1,058 વધ્યો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here