વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાનો વાયદો રૂ.1,245 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.1,602 ગબડ્યો

0
8

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાનો વાયદો રૂ.1,245 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.1,602 ગબડ્યો

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here