વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસનો વાયદો 20 કિલોદીઠ રુ.16.50 અને રૂનો વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.40 ગબડ્યો.

0
0

 

કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : કપાસનો વાયદો 20 કિલોદીઠ રુ.16.50 અને રૂનો વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.40 ગબડ્યો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here