વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.2,097 અને ચાંદીમાં રૂ.3,174નું ગાબડું.

0
7

 

વિડીયો : કોમોડિટી એક્સપ્રેસ : સપ્તાહ દરમિયાન સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.2,097 અને ચાંદીમાં રૂ.3,174નું ગાબડું.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here