દાંતા પોલીસ સ્ટેશનના PSI ગામડાઓના કોવિડ સેન્ટરની લીધી મુલાકાત.

0
48

દાંતા પી.એસ.આઈ શ્રી એચ. એલ. જોષી સાહેબ ની પ્રસંશનીય કામગીરી દાંતા પી. એસ. આઈ એચ.એલ.જોષી સાહેબ દાંતા તાલુકાના ગામડાઓમાં જઇ કોવીડ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી. અને લોકોને જાગૃત થવા માટે અપીલ કરી. કોવિડ સેન્ટર મોટાસડા, નાનાસડા, બામણીયા, વેલવાડા અને અન્ય જઈ કોવિડ સેન્ટરઓની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી. અને દાખલ દર્દીઓના હાલચાલ પૂછ્યા હતા હાલમાં કોરોના મહામારીમાં માસ્ક ફરજિયાત પહેરવુ ગામડાઓમાં ઝાઝા ભેગા થઈને બેસવું નહીં એવી જનતાને અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી ઘરે રહો સુરક્ષિત રહો.

 

 

રિપોર્ટર : મહેશ સેનમા, CN24NEWS, અંબાજી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here