પશ્વિમ બંગાળે દિલ્હી, મુંબઈ સહિત 6 શહેરોથી કોલકાતા આવનારી ફ્લાઈટ્સ પર 15 ઓગસ્ટ સુધી પ્રતિબંધ વધાર્યો

0
3

પશ્વિમ બંગાળ સરકારે રાજ્યમાં કોરોનાના વધતા કેસને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી, મુંબઈ, પૂણ,ચેન્નાઈ, અમદાવાદ અને નાગપુર સહિત 6 શહેરથી કોલકાતા આવનારી ફ્લાઈટ્સ પર પ્રતિબંધ 15 ઓગસ્ટ સુધી વધારી દીધો છે.